ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಗಂಗೂಬಾಯಿ‌ ರಮೇಶ್ ಗಂಗೂ ಬಾಯಿ ರಮೇಶ್‌ ಮಾನಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdckarwar[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರವಾರ ಪೋಸ್ಟ ಪಿನ್ 581 301+91-8382-226303

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಂದೂ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಂದೂ, ಭಾ.ಆ.ಸೇಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo_zp_kwr[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿನ್: 581 30108382-226560

ಪೊಲೀಸ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎನ್_ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎನ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುspkwr[at]ksp[dot]gov[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾಜುಭಾಗ, ಕಾರವಾರ-581301. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,083820-226233