ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 6 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ 76-ಹಳಿಯಾಳ, 77-ಕಾರವಾರ, 78-ಕುಮಟಾ, 79-ಭಟ್ಕಳ, 80-ಶಿರಸಿ, 81-ಯಲ್ಲಾಪುರ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 14-ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು 15-ಕಿತ್ತೂರ ಸೇರಿಸಿ 12-ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
76-ಹಳಿಯಾಳ ಹಳಿಯಾಳ & ಜೋಯಿಡಾ
77-ಕಾರವಾರ ಕಾರವಾರ & ಅಂಕೋಲಾ
78-ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕ & ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕ (ಹೊನ್ನಾವರ ಹೋಬಳಿ)
79-ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ (ಮಾವಿನಖುರ್ವಾ & ಮಂಕಿ ಹೋಬಳಿ) & ಭಟ್ಕಳ
80-ಶಿರಸಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕ (ಹುಲೇಕಲ್, ಸಂಪಕಂಡ & ಶಿರಸಿ ಹೋಬಳಿ) & ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ
81-ಯಲ್ಲಾಪುರ ಯಲ್ಲಾಪುರ & ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕ & ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ( ಬನವಾಸಿ ಹೋಬಳಿ)
14-ಖಾನಾಪುರ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ
15-ಕಿತ್ತೂರ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೇಸರಗಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರ ಹೋಬಳಿ ಮಾತ್ರ