ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

  1. ಪೊಲೀಸ್ – 112
  2. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ – 101
  3. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ – 108  
  4. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1077
  5. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1090
  6. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1098