ಮುಚ್ಚಿ

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಛೇರಿ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ

ಕಛೇರಿ/ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು.

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಕಾರವಾರ, ಕಾಜುಬಾಗ ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ – 581 301

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08382 226655

ಈ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ : dfokarwar[at]ksfes[dot]gov[dot]in