ಮುಚ್ಚಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಕೋಶ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳುdckarwar[at]gmail[dot]com+91-8382-226303ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರವಾರ ಪೋಸ್ಟ ಪಿನ್ 581 301

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಳಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿceo_zp_kwr[at]nic[dot]in08382-226560ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿನ್: 581 301

ಪೋಲಿಸ್‌ ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಳಾಸ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರುspkwr[at]ksp[dot]gov[dot]in083820-226233ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾಜುಭಾಗ, ಕಾರವಾರ-581301. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,