ಮುಚ್ಚಿ

ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

ಕಾರವಾರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6, ಶಿರವಾಡ, ಕಾರವಾರ

ದೂರವಾಣಿ : 08382-282370
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581306