ಮುಚ್ಚಿ

ತಿಳ್ಮಾತಿ ಬೀಚ್

ವರ್ಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ / ಮನೋಹರ ಸೌಂದರ್ಯ

ಇಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಈ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಮಾತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಕೊಂಕಣಿ ಪದವಾದ ‘ತಿಳ್’ ಎಂದರೆ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ‘ಮಾತ್ತಿ’ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

  • ತಿಳ್ಮಾತಿ
    ತಿಳ್ಮಾತಿ ಬೀಚ್
  • ತಿಳ್ಮಾತಿ
    ತಿಳ್ಮಾತಿ ಬೀಚ್
  • ತಿಳ್ಮಾತಿ
    ತಿಳ್ಮಾತಿ ಬೀಚ್

ತಲುಪುವ ಬಗೆ:

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ- ಗೋವಾ

ರೈಲಿನಿಂದ

ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರವಾರ

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

ಕಾರವಾರದಿಂದ 13 ಕಿ. ಮೀ.