ಮುಚ್ಚಿ

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನವಾಸಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೀಸಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ/ಲೀಸ್‌ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್

09/02/2024 22/02/2024 ನೋಟ (2 MB)
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೀಸಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ/ಲೀಸ್‌ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್

14/02/2024 22/02/2024 ನೋಟ (1 MB)
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮೀಸಿದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ/ಲೀಸ್‌ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್

14/02/2024 22/02/2024 ನೋಟ (1 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಟೆಂಡರ್‌

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ಟೆಂಡರ್‌

20/01/2024 20/02/2024 ನೋಟ (408 KB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಘು ವಾಹನವನ್ನು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಸಲು ಮರು ಟೆಂಡರ್

05/02/2024 15/02/2024 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟೆಂಡರ್

05/02/2024 15/02/2024 ನೋಟ (2 MB)
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್

17/01/2024 31/01/2024 ನೋಟ (638 KB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024,

ಡೆಸ್ಕಟಾಪ್‌, ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್‌, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟೆಂಡರ್
20/01/2024 31/01/2024 ನೋಟ (3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾನರ್ಸ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್

22/01/2024 29/01/2024 ನೋಟ (3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024,
ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೇರಾ ಬಾಡಿಗೆ

10/01/2024 25/01/2024 ನೋಟ (3 MB)