ಮುಚ್ಚಿ

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಘು ವಾಹನವನ್ನು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಸಲು ಮರು ಟೆಂಡರ್

05/02/2024 15/02/2024 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟೆಂಡರ್

05/02/2024 15/02/2024 ನೋಟ (2 MB)
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ್

17/01/2024 31/01/2024 ನೋಟ (638 KB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024,

ಡೆಸ್ಕಟಾಪ್‌, ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್‌, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟೆಂಡರ್
20/01/2024 31/01/2024 ನೋಟ (3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಗಣಕಯಂತ್ರ, ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾನರ್ಸ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಟೆಂಡರ್

22/01/2024 29/01/2024 ನೋಟ (3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024,
ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೇರಾ ಬಾಡಿಗೆ

10/01/2024 25/01/2024 ನೋಟ (3 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024,
ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್

10/01/2024 25/01/2024 ನೋಟ (6 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024,

ಊಟೋಪಚಾರ ಸೇವೆಗಳು ಟೆಂಡರ್
10/01/2024 25/01/2024 ನೋಟ (4 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024,

ಪ್ರಿಂಟೆಡ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್
10/01/2024 25/01/2024 ನೋಟ (5 MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟೆಂಡರ್‌

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2024,

ಲಘು ವಾಹನ ಟೆಂಡರ್
10/01/2024 25/01/2024 ನೋಟ (4 MB)