ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ

ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_karwar[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08382-227900
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581301

ನಗರಸಭೆ ದಾಂಡೇಲಿ

ನಗರಸಭೆ ದಾಂಡೇಲಿ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_dandeli[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08284-231482
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581325

ನಗರಸಭೆ ಶಿರಸಿ

ನಗರಸಭೆ ಶಿರಸಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಶಿರಸಿ

ಇಮೇಲ್ : comm_srs[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08384-227390
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581402

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಲಿ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಲಿ

ಇಮೇಲ್ : jali[dot]bat[dot]utt[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08385-226682
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581320

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂಡಗೋಡ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂಡಗೋಡ ಹುಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ, ಮುಂಡಗೋಡ

ಇಮೇಲ್ : tpmundgod[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08301-222127
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 560037

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಡಿ.ಟಿ.ರೋಡ್, ಯಲ್ಲಾಪುರ

ಇಮೇಲ್ : tp_ylp[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08419-261152
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581359

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_siddapur[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08389-230282
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581355

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳಿಯಾಳ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳಿಯಾಳ

ಇಮೇಲ್ : tphaliyal2[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08284-220123
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581329

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಅಂಕೋಲಾ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅಂಕೋಲಾ

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_ankola[at]yahoo[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08388-230268
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581314

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಹೊನ್ನಾವರ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್, ಶರಾವತಿ ಸರ್ಕಲ್, ಹೊನ್ನಾವರ

ಇಮೇಲ್ : tphonnavar[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08387-220230
ಪಿನ್‌ಕೋಡ್: 581334